การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

 

 

ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยแบ่งกว้างๆ ได้เป็น 2 สมัย คือ          

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์    เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกบอกล่าเรื่องราว

 

การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเป็นหลัก

 

สมัยประวัติศาสตร์ 

 เป็นสมัยที่มนุษย์ในสังคมนั้นใช้ตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราวทั้งนี้ การมีตัวอักษรใช้ในแต่ละสังคม

 

 

จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสังคมนั้นๆ

 

     ยุคหิน  

(Stone  Age)
 

 

 

 

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

 

 ยุคหินเก่า  ( Paleolithic  Period หรือ Old  Stone Age) 500,000-10,000  ปีมาแล้ว ใช้เครื่องมือหิน

 

กะเทาะที่ ทำหยาบๆ  อาศัยตามถ้ำและเพิงผา  ล่าสัตว์ เก็บพืชผัก    ผลไม้เป็นอาหาร  ยังไม่มีการตั้ง

ถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

ยุคหินกลาง  (Mesolithic  Period หรือ Middle  Stone Age ) ระหว่างประมาณ 10,000-6,000 ปีมา

 

แล้ว  มนุษย์ยุคนี้ใช้ เครื่องมือหินกะเทาะที่ทำประณีตขึ้นและมีขนาดเล็กลง   ยังคงล่าสัตว์  เก็บพืช

พรรณตามป่า

ยุคหินใหม่  ( Neolithic  Period  หรือ  New  Stone  Age)  6,000 4,000ปีมาแล้ว

มนุษย์ยุคนี้ใช้เครื่องมือหินขัด  รู้จักเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  ทำเครื่องปั้นดินเผา  ทอผ้า 

ทำเครื่องจักรสาน  ตั้งถิ่น ฐานในชุมชนขนาดเล็ก  มีผู้ปกครอง  มีการจัดพิธีศพ 

มีการค้าขายแลกเปลี่ยนและติดต่อ  

 

ยุคโลหะ 

(Metal  Age)

   

 

 ยุคสำริด ( Bronze  Age )  4,000 - 2,500 ปีมาแล้ว  มนุษย์ยุคนี้รู้จักถลุงแร่และใช้ประโยชน์จาก

สำริดซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก  มีการพัฒนาเทคนิค        การทอผ้าและทำเครื่อง

ปั้นดินเผา  เป็นสังคม  เกษตรกรรม  ชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น           

 

 ยุคเหล็ก (Iron  Age) 2,500 1,500  ปีมาแล้ว  มนุษย์รู้จักถลุงเหล็ก  และนำมาหล่อหรือตีเป็น

เครื่องมือเครื่องใช้  เป็นสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่ และกลายเป็นเมือง   

 

สมัยประวัติศาสตร์ไทย

 1. แบ่งตามราชธานี           

สมัยก่อนสุโขทัย           

 สมัยสุโขทัย          

  สมัยอยุธยา          

  สมัยธนบุรี           

สมัยรัตนโกสินทร์

2. แบ่งตามราชวงศ์           

 สมัยราชวงศ์อู่ทอง           

สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ           

สมัยราชวงศ์สุโขทัย           

สมัยราชวงศ์ปราสาททอง           

 สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง 

 

 3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์      

สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช           

 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง   

เช่น สมัยอยุธยา อาจแบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองได้เป็น 3 ระยะ            สมัยอยุธยาตอนต้น           

สมัยอยุธยาตอนกลาง           

สมัยอยุธยาตอนปลาย

 

5. แบ่งตามลักษณะการปกครอง           

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์           

 สมัยประชาธิปไตย

6. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล           

สมัยโบราณ   ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 3

สมัยรัตนโกสินทร์           

สมัยใหม่    ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2475 เป็นสมัย ปรับปรุงประเทศ           

 สมัยปัจจุบัน   ตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน 

Comment

Comment:

Tweet

ก็ดีsurprised smile

#14 By จุติพร มหาหิงค์ (103.7.57.18|203.172.141.197) on 2012-12-03 16:07

"งง"embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed angry smile angry smile angry smile double wink double wink double wink

#13 By เด็กดี (182.53.242.5) on 2011-09-12 17:00

ก้อโออ่ะนะquestion question question question

#12 By เด็กร้อยเอ้ด ธ.ว.ค. (203.172.243.129) on 2011-06-15 11:00

น้อยจัง cry wink surprised smile embarrassed tongue tongue angry smile

#11 By (61.19.68.19) on 2010-01-12 15:35

big smile double wink cry

ขอบคุณมากค่ะ

แต่น้อยไปหน่อยนะค่ะ

sad smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#10 By ตีบ(สวย) (180.183.65.237) on 2010-01-11 21:07

เนื้อหาน้อยมากconfused smile

#9 By s. (112.142.41.195) on 2010-01-10 11:08

เนื้อหาน้อยมากconfused smile

#8 By s. (112.142.41.195) on 2010-01-10 11:08

ดีมากเนื่อหาดีมากbig smile big smile embarrassed question sad smile embarrassed cry double wink wink surprised smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink wink double wink cry

#7 By หาน (125.26.64.209) on 2009-11-22 19:33

sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink cry big smile big smile big smile open-mounthed smile confused smile angry smile tongue question question embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed surprised smile

#6 By (113.53.190.162) on 2009-11-04 19:49

มีแค่เนี่ยอ่ะ
โอ้เจริญ............

#5 By PPHERO (118.174.85.31) on 2009-06-05 21:29

มีเเค่นี้เอาไปทำรายด้ายembarrassed embarrassed question embarrassed embarrassed

#4 By Inw (203.156.41.249) on 2009-06-03 17:02

เกด

#3 By อาช (202.149.24.129) on 2009-05-24 11:40

แต่ก็ดี ภาพเริ่มแรกสวยอะ cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#2 By เด็กเต๊บ (118.174.140.224) on 2009-05-19 18:06

มีแค่เนี้ย angry smile wink sad smile open-mounthed smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile embarrassed surprised smile wink double wink cry embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#1 By เด็กเต๊บ (118.174.140.224) on 2009-05-19 18:04